Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kennispublicatie: Regels en risico’s omtrent brandveiligheid studentenhuisvesting

De zomervakantie is op zijn hoogtepunt en dat betekent dat veel studenten nog even genieten van hun vrije tijd. Toch zal menig student zich met een schuin oog al voorbereiden op het nieuwe studiejaar. Een nieuwe plek, een nieuwe omgeving en de daar eventueel bijkomende huisvesting. Maar waar moet een studentenhuis nu eigenlijk aan voldoen op gebied […]

Gebrek aan regels of niet?

Een gebrek aan regels op gebied van brandveiligheid. Dat heeft er volgens deskundigen voor gezorgd dat een filiaal van Karwei in Apeldoorn volledig kon afbranden. De bouwmarkt brandde eind november tot de grond af. Maar klopt het wel dat er een gebrek aan regels is?  Gelijkwaardigheid toepassen  Bij de brand in Apeldoorn werd vastgesteld dat er sprake […]

Onvoldoende aandacht voor brandveiligheid bij het management van zorginstellingen

Onvoldoende aandacht voor brandveiligheid bij het management van zorginstellingen vormt een risico en kan in geval van brand leiden tot tientallen dodelijke slachtoffers. Die mening heeft René Hagen, lector Brandpreventie bij het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV). De lector pleit dan ook voor extra aandacht. Hagen stelt dat op managementniveau er onvoldoende aandacht aan brandveiligheid […]

Stand van zaken over Kamerbrief brandveiligheid ouderen

Op 31 januari 2019 is er een Kamerbrief verzonden met daarin een aantal punten aangaande brandveiligheid in woongebouwen en woningen. In deze brief stonden punten die met name gericht waren op vergroten van de brandveiligheid voor ouderen die langer thuis blijven wonen. Een aspect dat in de Kamerbrief wordt benoemd is de noodzaak tot het […]

Kennispublicatie: Hoe zit het met Brandveiligheid in portiekwoningen?

Regelmatig komen branden in portiekflats op het nieuws en hierbij ontstaat discussie over hoe brandveilig dit type woongebouwen zijn. Om de risico’s van een portiekwoning goed te kunnen analyseren is het van belang om een duidelijk beeld te hebben van wat er onder een portiekwoning wordt verstaan. Volgens de definitie van ENSIE (Eerste Nederlandse Systematisch […]