Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kennispublicatie: het begrip ‘ruimte’ en beoordelingsvrijheid van het bevoegd gezag

Het begrip ‘ruimte’. Een begrip dat niet is gedefinieerd in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), maar wel in diverse begripsomschrijvingen vanuit bijlage I Bbl terugkomt. Wat wordt er bedoeld met het begrip? Op welke wijze moet dit toegepast worden? En welke beoordelingsvrijheid heeft een bevoegd gezag aangaande dit begrip? Deze vragen worden in deze kennispublicatie […]

Kennispublicatie: Spiegelsymmetrie

Eén van de primaire doelen van de brandveiligheidsvoorschriften vanuit het vigerende publiekrecht is het voorkomen dat een uitbreiding van brand naar bouwwerken op andere percelen plaatsvindt.   Om hieraan te kunnen voldoen worden er vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving onder andere eisen gesteld op basis van het principe van spiegelsymmetrie. In deze kennispublicatie wordt u […]

Kennispublicatie: Gebruiksmeldingen vanuit Besluit bouwwerken leefomgeving

  Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Vanuit deze wet wordt het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) als één van de vier uitvoeringsbesluiten aangestuurd. Dit besluit bevat belangrijke wijzigingen omtrent de (voormalige) omgevingsvergunning brandveilig gebruik en de gebruiksmelding. In deze kennispublicatie geven wij inzicht in de huidige eisen omtrent de gebruiksmelding, zoals deze […]

Brafon haalt ISO 9001 certificering!

Brafon advies & implementatie, onderdeel van BVM Groep Nederland, kondigt met trots aan dat het de ISO 9001 certificering heeft behaald. Deze certificering bekrachtigt de merkwaarde en toewijding aan het leveren van de hoogste kwaliteitsstandaarden in dienstverlening en onderstreept de inzet voor continue verbetering en klanttevredenheid. De ISO 9001 certificering is een internationaal erkende norm […]

Kennispublicatie: Toezicht en handhaving gebruiksmeldingen op basis van de Omgevingswet

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) verplicht in bepaalde gevallen een gebruiksmelding (melding brandveilig gebruik) voordat een gebouw in gebruik genomen mag worden. Deze gebruiksmeldingsplicht hangt af van de gebruiksfunctie  van het gebouw of van het aantal personen dat daarin tegelijk zal verblijven.  Na 1 januari a.s. is een gebruiksmelding verplicht bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur (reeds vereist […]

Vitesse G-trofee was weer een succes!

Bij BVM Groep Nederland geloven we sterk in de kracht van samenwerking. Vorige week mochten wij weer deelnemen aan een bijzonder evenement als business partner van Vitesse: de jaarlijkse G-trofee, georganiseerd door Vitesse Betrokken. Onze collega’s hebben zich ingezet als scheidsrechters, teamleiders en leden van het wedstrijdsecretariaat, en we zijn trots om te zeggen dat […]

Kennispublicatie: Regels en risico’s omtrent brandveiligheid studentenhuisvesting

De zomervakantie is op zijn hoogtepunt en dat betekent dat veel studenten nog even genieten van hun vrije tijd. Toch zal menig student zich met een schuin oog al voorbereiden op het nieuwe studiejaar. Een nieuwe plek, een nieuwe omgeving en de daar eventueel bijkomende huisvesting. Maar waar moet een studentenhuis nu eigenlijk aan voldoen op gebied […]

Kennispublicatie: Het belang van een goede rookmelder

Rookmelders. Ze kunnen van levensbelang zijn bij een beginnende brand en dus is het belangrijk om een goed werkende rookmelder in je huis te hebben hangen. Op dit moment is het voor huiseigenaren nog niet verplicht om een rookmelder op te hangen, al ziet het Verbond van Verzekeraars dit het liefste wel ingevoerd worden. Dit […]

Gebrek aan regels of niet?

Een gebrek aan regels op gebied van brandveiligheid. Dat heeft er volgens deskundigen voor gezorgd dat een filiaal van Karwei in Apeldoorn volledig kon afbranden. De bouwmarkt brandde eind november tot de grond af. Maar klopt het wel dat er een gebrek aan regels is?  Gelijkwaardigheid toepassen  Bij de brand in Apeldoorn werd vastgesteld dat er sprake […]