Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kennispublicatie: Gebruiksmeldingen vanuit Besluit bouwwerken leefomgeving

  Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Vanuit deze wet wordt het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) als één van de vier uitvoeringsbesluiten aangestuurd. Dit besluit bevat belangrijke wijzigingen omtrent de (voormalige) omgevingsvergunning brandveilig gebruik en de gebruiksmelding. In deze kennispublicatie geven wij inzicht in de huidige eisen omtrent de gebruiksmelding, zoals deze […]

Kennispublicatie: Invoering van de Wkb

Sinds 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. Met de invoering van deze wetten is de toetsing van het bouwtechnische deel van de omgevingsvergunning activiteit bouwen door het bevoegd gezag voor een aantal bouwwerken komen te vervallen. Met deze kennispublicatie geven wij u een inzicht in […]

Kennispublicatie: Toezicht en handhaving gebruiksmeldingen op basis van de Omgevingswet

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) verplicht in bepaalde gevallen een gebruiksmelding (melding brandveilig gebruik) voordat een gebouw in gebruik genomen mag worden. Deze gebruiksmeldingsplicht hangt af van de gebruiksfunctie  van het gebouw of van het aantal personen dat daarin tegelijk zal verblijven.  Na 1 januari a.s. is een gebruiksmelding verplicht bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur (reeds vereist […]