Kennispublicatie – Maatgevend scenario in het ontruimingsplan

Vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna: Bbl) is het voor de gebruiksfuncties met een krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie vereist om een ontruimingsplan te hebben. Op basis van het Bbl is het vereist dat zo’n ontruimingsplan de gebruikers van het gebouw voldoende inzicht geeft in de kenmerken van het bouwwerk en de aanwezige brandbeveiligingsinstallaties, waardoor […]