Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kennispublicatie: Toezicht en handhaving gebruiksmeldingen op basis van de Omgevingswet

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) verplicht in bepaalde gevallen een gebruiksmelding (melding brandveilig gebruik) voordat een gebouw in gebruik genomen mag worden. Deze gebruiksmeldingsplicht hangt af van de gebruiksfunctie  van het gebouw of van het aantal personen dat daarin tegelijk zal verblijven.  Na 1 januari a.s. is een gebruiksmelding verplicht bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur (reeds vereist […]