Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kennispublicatie – Mate van zorg Besluit bouwwerken leefomgeving en de zorg

Vanuit de vigerende bouwregelgeving wordt er voor een ‘woonfunctie voor zorg’ onderscheid gemaakt tussen een drietal maten van zorgverlening, te weten: zorg op afspraak, zorg op afroep en 24 uurszorg. Uit de praktijk blijkt dat de in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) aangehouden terminologie omtrent de mate van zorgverlening in de zorgwereld, regelmatig afwijkend worden […]