Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wijzigingsvoorstel voor Artikel 2.21a Bbl – Onze Visie

Recent hebben wij, BVM Groep Nederland, gereageerd op het voorgestelde wijzigingsvoorstel betreffende artikel 2.21a van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), wat gaat over de ingebruikname van bouwwerken.
 
In de huidige regelgeving moet de kwaliteitsborger (bij nieuwbouw van een bouwwerk, behorende tot gevolgklasse 1) voorafgaand aan ingebruikname van een bouwwerk een verklaring afgeven dat het bouwwerk voldoet aan de vereisten (er moet een gerechtvaardigd vertrouwen zijn).
 
Het benoemde artikel geeft een bevoegd gezag de mogelijkheid om bij kleine, onherstelbare afwijkingen toch toestemming voor ingebruikname te geven, zonder deze verklaring. Hoewel dit benodigd is in bepaalde situaties, benadrukken we dat met het voorstel risico’s gepaard gaan.
 
We hebben bedenkingen bij de ruime beoordelingsvrijheid die aan een bevoegd gezag wordt verleend, aangezien dit kan leiden tot inconsistente besluitvorming tussen verschillende gemeenten. We pleiten voor een uniform landelijk beleid die de rechtszekerheid voor alle partijen zo optimaal mogelijk waarborgt.
 

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Deel deze post op:

Dit is misschien ook interessant voor je?