Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kennispublicatie: het begrip ‘ruimte’ en beoordelingsvrijheid van het bevoegd gezag

Het begrip ‘ruimte’. Een begrip dat niet is gedefinieerd in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), maar wel in diverse begripsomschrijvingen vanuit bijlage I Bbl terugkomt. Wat wordt er bedoeld met het begrip? Op welke wijze moet dit toegepast worden? En welke beoordelingsvrijheid heeft een bevoegd gezag aangaande dit begrip? Deze vragen worden in deze kennispublicatie […]