Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kennispublicatie: Invoering van de Wkb

Sinds 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. Met de invoering van deze wetten is de toetsing van het bouwtechnische deel van de omgevingsvergunning activiteit bouwen door het bevoegd gezag voor een aantal bouwwerken komen te vervallen. Met deze kennispublicatie geven wij u een inzicht in […]

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

De Eerste Kamer heeft dinsdagavond met een ruime meerderheid de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Daarmee is een eind gekomen aan een jarenlange aanlooptijd naar de invoering van dit wetsvoorstel. Met de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt de consument beter beschermd. Er komt een kwaliteitscontroleur die het bouwplan toetst op risico’s en op […]