Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kennispublicatie: Gebruiksmeldingen vanuit Besluit bouwwerken leefomgeving

  Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Vanuit deze wet wordt het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) als één van de vier uitvoeringsbesluiten aangestuurd. Dit besluit bevat belangrijke wijzigingen omtrent de (voormalige) omgevingsvergunning brandveilig gebruik en de gebruiksmelding. In deze kennispublicatie geven wij inzicht in de huidige eisen omtrent de gebruiksmelding, zoals deze […]