Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kennispublicatie: Spiegelsymmetrie

Eén van de primaire doelen van de brandveiligheidsvoorschriften vanuit het vigerende publiekrecht is het voorkomen dat een uitbreiding van brand naar bouwwerken op andere percelen plaatsvindt.   Om hieraan te kunnen voldoen worden er vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving onder andere eisen gesteld op basis van het principe van spiegelsymmetrie. In deze kennispublicatie wordt u […]

Kennispublicatie: Gebruiksmeldingen vanuit Besluit bouwwerken leefomgeving

  Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Vanuit deze wet wordt het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) als één van de vier uitvoeringsbesluiten aangestuurd. Dit besluit bevat belangrijke wijzigingen omtrent de (voormalige) omgevingsvergunning brandveilig gebruik en de gebruiksmelding. In deze kennispublicatie geven wij inzicht in de huidige eisen omtrent de gebruiksmelding, zoals deze […]