Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kennispublicatie: het begrip ‘ruimte’ en beoordelingsvrijheid van het bevoegd gezag

Het begrip ‘ruimte’. Een begrip dat niet is gedefinieerd in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), maar wel in diverse begripsomschrijvingen vanuit bijlage I Bbl terugkomt. Wat wordt er bedoeld met het begrip? Op welke wijze moet dit toegepast worden? En welke beoordelingsvrijheid heeft een bevoegd gezag aangaande dit begrip? Deze vragen worden in deze kennispublicatie […]

Kennispublicatie: Het belang van een goede rookmelder

Rookmelders. Ze kunnen van levensbelang zijn bij een beginnende brand en dus is het belangrijk om een goed werkende rookmelder in je huis te hebben hangen. Op dit moment is het voor huiseigenaren nog niet verplicht om een rookmelder op te hangen, al ziet het Verbond van Verzekeraars dit het liefste wel ingevoerd worden. Dit […]

Gebrek aan regels of niet?

Een gebrek aan regels op gebied van brandveiligheid. Dat heeft er volgens deskundigen voor gezorgd dat een filiaal van Karwei in Apeldoorn volledig kon afbranden. De bouwmarkt brandde eind november tot de grond af. Maar klopt het wel dat er een gebrek aan regels is?  Gelijkwaardigheid toepassen  Bij de brand in Apeldoorn werd vastgesteld dat er sprake […]

Kennispublicatie: Is alle noodverlichting wel wet?

Als je in Nederland een willekeurige school of kantoorgebouw binnenwandelt, dan is het niet moeilijk om maatregelen uit onze bouw- en regelgeving te herkennen. Deuren hebben een bepaalde minimale hoogte en breedte, muren een bepaalde dikte en her en der zijn verschillende veiligheidsmaatregelen zichtbaar  die erop gericht zijn om de veiligheid van de mensen die er verblijven […]

Kennispublicatie: Brand in veestallen; wat zegt de wetgeving erover?

Jaarlijks sterven gemiddeld 70.000 dieren als gevolg van stalbranden. Door schaalvergroting en een toename van elektrische apparatuur is het de verwachting dat dit aantal verder zal toenemen. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)  gedaan naar de brandveiligheid in stallen.  Vanuit het onderzoek van het IFV heeft onderzoek is vastgesteld dat met betrekking tot de jaren 2012 tot en met 2015 […]

Kennispublicatie: Houten deuren in vluchtroutes met een beschermde status. Is dat toegestaan?

In of grenzend aan (extra) beschermde vluchtroutes worden in de praktijk veelal houten deuren toegepast. Zowel brandwerende deuren als ‘standaard’ houten deuren (bijvoorbeeld de toegangsdeuren van meterkasten, die direct grenzen aan de (extra) beschermde vluchtroutes). De veel gehoorde vraag die momenteel ontstaat is in hoeverre het toegestaan is om houten deuren te plaatsen in (extra) beschermde […]

Kennispublicatie: Bent u voorbereid op de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid?

Het Bouwbesluit 2012 komt te vervallen. Deze wordt vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), dat wordt aangestuurd vanuit de komende Omgevingswet. Dit is waarschijnlijk geen nieuws voor u, maar de verschillende wijzigingen zullen nog niet allemaal bekend zijn. Wij nemen u graag mee in het traject tot 2021, het jaar waarin de BBL (naar verwachting) zijn […]