Search
Close this search box.

Zorgplicht

In het burgerlijk wetboek (art. 7:658) is de algemene zorgplicht van de werkgever opgenomen. Dankzij deze zorgplicht is de werkgever verplicht om de veiligheid en gezondheid van zijn werknemer te beschermen. Dit betekent dat de werkgever aanvaardbare maatregelen moet treffen om medewerkers op een veilige manier de dagelijkse werkzaamheden te kunnen laten voeren.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.