Zoek
Sluit dit zoekvak.

Verzamelplaats

In het ontruimingsplan moet een of meerdere veilige verzamelplaats(en) voor personeel/leerlingen/patiënten worden aangegeven. Bij het vaststellen ervan moet rekening worden gehouden met het te verwachten aantal personen. De verzamelplaats kan in eerste instantie een veilige plaats in het gebouw zijn, maar zodra het gebouw geheel ontruimd moet worden kan de verzamelplaats wellicht een groot gebouw of plein in de onmiddellijke omgeving van het object zijn.

Het is van belang om bij aankomst op de verzamelplaats, te kunnen constateren of iedereen het gebouw heeft verlaten. Hierbij zullen de afdelingspresentielijsten / statusmappen van groot nut zijn. Geconstateerde vermissingen van personen moeten direct worden doorgegeven aan de bedrijfsleiding, die onmiddellijk de brandweer inlicht. Zo nodig wordt op de verzamelplaats een EHBO-post ingericht.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.