Search
Close this search box.

Veilige plaats

Een veilige plaats is het aansluitende terrein, vanwaar de openbare weg kan worden bereikt of een plaats die een gelijkwaardige veiligheid biedt. Voor de celfunctie wordt een uitzondering gemaakt: hier is een ander brandcompartiment een veilige plaats.

Voor de gezondheidszorgfunctie met bedgebied voor bedgebonden patiënten zijn aanvullende eisen opgenomen. Deze aanvulling doet recht aan het feit dat deze patiënten bij brand met bed en al in veiligheid moeten kunnen worden gebracht naar een opvangcompartiment op dezelfde bouwlaag. Vanaf die plaats kunnen ze met hulp worden geëvacueerd naar het aansluitende terrein, vanwaar de openbare weg kan worden bereikt. Het opvangcompartiment in een gezondheidszorgfunctie met bedgebied voor bedgebonden patiënten is dus niet de veilige plaats, maar wel een plaats die gedurende voldoende tijd veiligheid biedt om de meer complexe ontruiming (gedragen in evacuatiestoelen, brancards etc.) te kunnen organiseren en uitvoeren.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.