Search
Close this search box.

Symbolen veiligheidsvoorzieningen

Het gebruik van symbolen en pictogrammen ofwel veiligheidstekens en vluchtwegaanduiding kan de kans op ongevallen en misverstanden verkleinen, dit doordat de visuele symbolen concreter zijn dan gesproken taal. Het zijn herkenbare en eenvoudige afbeeldingen, deze zorgen ervoor dat een persoon de aanwijzing, waarschuwing of het verbod herkent. 

Er zijn veel verschillende symbolen voor veiligheidsvoorzieningen. De grondslag van deze symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op tekeningen en plattegronden (ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten) ligt in de NEN 1414-1:2019. De NEN 1413 nl geeft de grondslag voor de symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen weer. De NEN 3011 geeft de grondslag voor de veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimten weer. En als laatste geeft de NEN-EN-ISO 7010  de weergave voor de grafische symbolen, veiligheidskleuren en –tekens voor geregistreerde veiligheidstekens.  

Verschillende kleurstellingen

Er zijn bepaalde kleurstellingen in de symbolen verwerkt: 

  • Groen: Evacuatie; 
  • Blauw: Gebod; 
  • Geel: Waarschuwing; 
  • Rood: Verbod. 

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.