Search
Close this search box.

RI&E

De definitie van de term RI&E is: Risico-Inventarisatie en Evaluatie. RI&E is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

De Arbowet eist in artikel 5 dat de risico’s, die de werknemers kunnen tegenkomen bij de uitvoering van hun werk, worden vastgelegd in een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). Deze RI&E bevat tevens de maatregelen die worden getroffen om de risico’s te beperken. De risico’s die dan nog overblijven vormen de basis voor de organisatie van de bedrijfshulpverlening.

In artikel 15 van de Arbowet zijn de taken voor de bedrijfshulpverlening omschreven, te weten:

  1. Het verlenen van eerste hulp bij ongelukken.
  2. Het beperken en bestrijden van brand alsmede het voorkomen en beperken van ongevallen.
  3. Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle  personen in het bedrijf of de inrichting.
  4. Het alarmeren van, en samenwerken met, de hulpverleningsorganisatie.
     

Het is een voor werkgevers verplicht om aan de hand van een RI&E de gezondheid en veiligheid te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet door een arbodienst of arbodeskundige laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. In deze RI&E moet ook een Plan van Aanpak (PVA) zijn opgenomen. Daarin staat beschreven welke maatregelen een werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. Ten slotte moeten in een RI&E de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen.

Laat een RI&E opstellen

Tesmo kan u helpen met het juist opstellen van een RI&E. Informeer naar de voorwaarden.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.