Zoek
Sluit dit zoekvak.

Preventiemedewerker 

De preventiemedewerker is een door de werkgever aangestelde medewerker die de werkgever bijstaat op het gebied van preventie en bescherming binnen het bedrijf. Ieder bedrijf en organisatie dient sinds 2005 een preventiemedewerker aan te stellen. Dit wordt geëist in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). 

Word zelf preventiemedewerker!

Tesmo biedt een 1-daagse training aan. Tijdens deze training wordt er in de praktijk en met theorie beoefend. Er wordt volop stilgestaan hoe de preventiemedewerker moet handelen bij mogelijke calamiteiten. De cursist kan na afloop van de training vorm en inhoud geven aan in- en externe processen voor het opstellen en actueel houden van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. 

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.