Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ontruimingsplan

Artikel 6.23 lid 6 uit het Bouwbesluit stelt: een gebruiksfunctie met een wettelijk vereiste brandmeldinstallatie heeft een ontruimingsplan.

Het ontruimingsplan zorgt ervoor dat alle medewerkers binnen de organisatie weten hoe zij dienen te handelen bij calamiteiten. Dit gaat verder dan alleen de BHV-organisatie. In het ontruimingsplan is beschreven welke maatregelen zijn genomen om te zorgen dat calamiteiten tot een minimum beperkt blijven, hoe het pand ontruimd wordt, hoe de alarmering binnen het pand geregeld is en hoe de nazorg voor uw medewerkers georganiseerd is. 

Het doel van het ontruimingsplan is het creëren van de juiste omstandigheden om het pand te ontruimen en de continuïteit van de werkzaamheden snel te hervatten. Medewerkers krijgen de juiste handvaten en het veiligheidsbewustzijn wordt vergroot. Er worden schema’s toegevoegd die ervoor zorgen dat de juiste maatregelen toegepast kunnen worden bij diverse incidenten. Het ontruimingsplan wordt opgesteld voor een gefaseerde ontruiming. Hierbij heeft het beschermen van medewerkers en overige aanwezigen de hoogste prioriteit. Het beperken van een brand mag plaatsvinden in de situaties waarbij personen geen direct gevaar lopen. Daarnaast is het beschrijven van richtlijnen ten behoeve van alarmeren zowel in- als extern een belangrijk doel van het ontruimingsplan.    

Laat een ontruimingsplan opstellen!

Het ontruimingsplan zorgt ervoor dat alle medewerkers binnen de organisatie weten hoe zij dienen te handelen bij calamiteiten. Dit gaat verder dan alleen de BHV-organisatie. In het ontruimingsplan is beschreven welke maatregelen zijn genomen om te zorgen dat calamiteiten tot een minimum beperkt blijven, hoe het pand ontruimd wordt, hoe de alarmering binnen het pand geregeld is en hoe de nazorg voor uw medewerkers georganiseerd is. Lees hier hoe Tesmo u kan helpen!

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.