Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ontruimen

Wanneer er zich een incident of calamiteit voordoet op een bepaalde plaats dient er te worden ontruimd of geëvacueerd. Dit houdt in dat de personen en/of dieren aanwezig op de betreffende plaats zich naar een andere, veiligere, plaats dienen te verplaatsen. Bij het evacueren van groepen personen en/of dieren dient een heen pand of gebouw leeg gemaakt te worden. Wanneer er wordt gesproken over ontruimen kan er gekozen worden om alleen een bepaalde afdeling leeg te maken. 

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.