Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ontruimingsoefening

Een ontruimingsoefening wordt gehouden om te kijken of medewerkers weten hoe te handelen wanneer er zich een incident of calamiteit voordoet in het gebouw. Volgen zij de gestelde regels die in het ontruimingsplan opgesteld staan of handelen zij op eigen houtje. 

Volgens de Arbowet is een organisatie verplicht om maatregelen te treffen om een zo veilig mogelijke werkomgeving voor de medewerkers te creëren. Een ontruimingsoefening is één van de maatregelen.  

Een ontruimingsoefening op uw locatie uitvoeren

De doelstelling van een ontruimingsoefening bij u op locatie is om de organisatie bekend te maken met de ontruimingsprocedures en het gebouw. Dit kan zeer nuttig zijn bij een eventuele noodsituatie. Bekijk de mogelijkheden om een ontruimingsoefening op uw locatie te organiseren.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.