Search
Close this search box.

EHBO Koffer

Producten die benodigd kunnen zijn tijdens het verlenen van eerste hulp, zitten vaak samengevoegd in een koffer. Dit wordt de EHBO koffer of verbanddoos genoemd. Het is een taak van de BHV’er om te zorgen dat deze EHBO koffer altijd compleet is en dat de producten die hierin zitten nog houdbaar zijn. Het Oranje Kruis heeft een aantal richtlijnen opgesteld waaraan de koffer dient te voldoen. Dit hebben ze gedaan voor vier verschillende categorieën: basis verbandset, bedrijf verbandset, Eerste Hulp set en evenementen/sport verbandset. De richtlijnen  die benoemd zijn, zijn geen wettelijke verplichting maar bevorderen wel de veiligheid binnen de organisatie. 

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.