Search
Close this search box.

Calamiteit

Kenmerkend voor een calamiteit (of ramp) is de grootschaligheid van de sociale en maatschappelijke ontwrichting. Wanneer er een grootschalige gebeurtenis zich voordoet waarbij grote groepen mensen bedreigd worden, gewond raken of omkomen en er raken grote delen van de samenleving ontwricht wordt er over calamiteiten en rampen gesproken. Een calamiteit kan tot een crisis leiden.

Stress en diverse emoties van betrokkenen, de omgeving en personen die betrokken kunnen zijn bij de afwikkeling van een calamiteit zijn situaties die gepaard gaan bij een calamiteit. Voor deze schokkende gebeurtenissen worden vaak hulpverleners ingeschakeld om dit te kunnen verwerken, er wordt niet afgewacht of deze gebeurtenissen door de betrokkenen zelf verwerkt wordt.  

Enkele voorbeelden van calamiteiten zijn; een ongeval met ernstig letsel, een aanslag of school shooting, seksueel misbruik en suïcide.  

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.