Zoek
Sluit dit zoekvak.

BHV

Bedrijven zijn verplicht om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening, dit staat beschreven in de Arbowet. Hierdoor is iedere werkgever verplicht één of meerdere BHV’ers aan te stellen om op deze manier een goede bedrijfshulpverlening te organiseren. Om te bepalen hoeveel BHV’ers er benodigd zijn, dient er rekening gehouden te worden met welke risico’s zich voor kunnen doen en de grootte van het bedrijf/organisatie.  

Wanneer een bedrijf of organisatie BHV’ers aanstelt moet er worden gezorgd voor dat deze BHV’ers beschikken over een goede uitrusting en opleiding, zodat de BHV’ers hun taken op de juiste manier kunnen uitvoeren. Naast het nemen van maatregelen zijn bedrijven/organisaties ook verantwoordelijk voor het onderhouden van contact met de betrokken externe hulpverleningsorganisaties als een ongeval zich voordoet


Zet een goede BHV-organisatie op

Tesmo kan voor u de complete BHV-organisatie opzetten, van het schrijven van het BHV-beleidsplan tot het ontruimingsplan, van het verzorgen van uw BHV-administratie tot het opleiden, trainen en oefenen van uw medewerkers. 

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.