Zoek
Sluit dit zoekvak.

BHV-plan

Voor bedrijven met bijzondere risico’s is het aan te bevelen een BHV-plan te maken met hulp van professionele adviseurs. Het BHV-plan heeft als doel om specifieke risico’s in kaart te brengen en hierop te anticiperen door een maatgevende BHV-organisatie op te zetten welk directe en indirecte schade kan voorkomen door tijdens calamiteiten op de juiste manier te handelen. Hierbij wordt wet- en regelgeving als uitgangspunt gebruikt, maar ook de risico’s welke organisatie specifiek zijn worden hierbij meegenomen. Van regelgericht naar risicobewust.  

In het BHV-plan wordt beschreven hoe de bedrijfshulpverlening is georganiseerd, welke rollen er bekleed worden en hoe de BHV-organisatie opgeleid, getraind en geoefend blijft.  

Ook wordt er gekeken naar welke hulpmiddelen de BHV-organisatie ter beschikking heeft, de gedragsregels van de organisatie, welke overleggen er gehouden dienen te worden, de medezeggenschapsraden en de communicatie. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de nazorg

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.