Zoek
Sluit dit zoekvak.

Brandklasse

Er zijn verschillende brandklassen, deze brandklassen geven aan wat voor soort brand het betreft en welke brandblusser er gebruikt dient te worden. Op de brandblusser staat weergegeven, vaak met een symbool, waarvoor de betreffende brandblusser geschikt is. Niet elke brandblusser is geschikt voor bepaalde branden. Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende brandklassen. 

 • Brandklasse A 
  Bij een brand met brandklasse A gaat het om een brand van vaste stoffen, zoals: papier, hout, gordijnen, meubels, etc. Voor brandklasse A kunnen de volgende brandblusmiddelen gebruikt worden: schuim- of poederbrandblussers, de brandslanghaspel of een blusdeken.  
   
 • Brandklasse B 
  Bij een brand met brandklasse B gaat het om een brand van vloeibare stoffen, zoals: aceton, was, benzine, dieselolie, etc. Voor brandklasse B kunnen de volgende brandblusmiddelen gebruikt worden: schuim-, poeder- of C02-brandblussers.  
   
 • Brandklasse C 
  Bij een brand met brandklasse C gaat het om brand van gassen, zoals: aardgas, LPG, propaan, etc.. om een brand van brandklasse C te blussen, kan het best als eerste de gaskraan dicht gedraaid worden, er is anders een kans op explosiegevaar. Voor brandklasse C kan een poederbrandblusser gebruikt worden.  
   
 • Brandklasse D 
  Bij een brand van brandklasse D gaat het om een brand van metaal, zoals: magnesium, aluminium, metaal, etc. Voor brandklasse D kan een poederbrandblusser speciaal voor metaalbranden gebruikt worden, een metaalbrandblusser.  
   
 • Brandklasse E 
  Bij een brand van brandklasse E gaat het om een brand met elektriciteit als oorzaak. Deze brandklasse is in Nederland te komen vervallen omdat er door elektriciteit geen brand kan ontstaan, dit kan wel de oorzaak van een brand zijn. Als voorbeeld; een computer kan door kortsluiting in de brand vliegen, maar dan staat de computer in brand en niet de elektriciteit. Hierdoor valt dit onder de brandklasse A en niet onder de brandklasse E.  
   
 • Brandklasse F 
  Bij een brand van brandklasse F gaat het om een brand van vetten en (frituur)olie, zoals: (frituur)olie, bakolie, etc. Voor brandklasse F kunnen de volgende brandblusmiddelen gebruikt worden: schuimbrandblusser die geschikt is voor brandklasse ABF of een vetblusser. 

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.