Zoek
Sluit dit zoekvak.

Zelfsluitend

Deuren, ramen en luiken die een inwendige brandwerende functie hebben, moeten, als er in een gebouw brand ontstaat, gesloten zijn om de brandwerendheid van de constructie waarin deze zich bevinden, te garanderen. In de praktijk wil men de deuren in een brandwerende constructie toch vaak open hebben staan, omdat men dit in het gebruik als prettiger ervaart. Artikel 7.3 geeft aan dat dit is toegestaan, mits de deuren, in geval van brand en rook, automatisch sluiten. In de toelichting op het artikel staat dat ‘automatisch’ betekent zonder tussenkomst van mensen. Dit houdt in dat het automatisch sluiten van de deuren bij brand door een rookmelder of een brandmeldinstallatie moet worden aangestuurd

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.