Search
Close this search box.

Zorgzwaarte

Naast de woonvorm worden in het Bouwbesluit eisen gesteld, afhankelijk van de zwaarte van zorgbehoefte.
 

Zorg op afspraak

De zorgverlener komt slechts op afspraak langs (bijvoorbeeld thuiszorg). Verder kan de bewoner zich nog zelfstandig of met behulp van mantelzorg redden. In de woning zijn daarom geen voorzieningen zoals een spreek/luister-verbinding met een zorgcentrale of een zusterpost aanwezig. Wel kan een persoonlijk alarmeringssysteem aanwezig zijn. Deze woonvorm onderscheidt zich slechts in beperkte mate van niet voor zorg bestemde woonfuncties.


Zorg op afroep

De zorgverlener wordt, op door de cliënt te bepalen momenten, opgeroepen voor hulp bij dagelijkse zaken zoals toiletbezoek of aankleden. Hierbij zijn in de woning specifieke voorzieningen aanwezig ter ondersteuning van die zorgverlening, bijvoorbeeld een professioneel intercomsysteem voor het doen van oproepen in geval van een zorgvraag. Dit systeem is uitgebreider dan een persoonlijk alarmeringssysteem. De oproep wordt gecoördineerd door een zorgcentrale. Een zorgcentrale is een al dan niet in de nabijheid van de woning gelegen coördinatiepunt, dat door een spreek/luisterverbinding met deze en andere soortgelijke woningen is verbonden. De zorg wordt vervolgens verleend vanuit een nabij de woning gelegen steunpunt.

Een slaapwacht betreft een voorbeeld van ‘zorg op afroep’. Deze slaapwacht wordt door de cliënt, op door de cliënt te bepalen momenten, afgeroepen voor het verlenen van zorg. Het doen van een zorgvraag wordt hiermee door de cliënt gedaan.


24-uur zorg

Aan de woning is een zorgaanbod van 24 uur per dag verbonden, middels in de woning of een zusterpost aanwezig personeel. Een «zusterpost» is een in de directe nabijheid van de woning gelegen post die 24 uur per dag bereikbaar is en van waaruit 24 uur per dag directe hulp aan de bewoner kan worden verleend. 24-uurs zorg betekent dat er 24-uur zorg kan worden verleend, zonder afroep of op verzoek van de cliënt. De zorgverlener ziet toe op de cliënt en levert zorg wanneer deze benodigd is.

Deze zorgzwaarte is meermaals uitgelegd/uitgeschreven in adviezen van de adviescommissie.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.