Search
Close this search box.

Woonfunctie voor zorg

In de eerdere regelgeving werd bij de omvang van de branddetectie in woonfuncties al een relatie gelegd naar de zelfredzaamheid van personen. In het Bouwbesluit heeft men de mate van branddetectie gekoppeld aan de mate van zorg die in een woonfunctie geboden wordt. Hiervoor worden de volgende woonfuncties onderscheiden: Groepszorgwoning en Zorgclusterwoning

De vorm van de bewaking van de brandmeldinstallatie is afhankelijk van de zorgzwaarte. Deze is ingedeeld in drie klassen:

  • zorg op afspraak (lichte zorgbehoefte);
  • zorg op afroep;
  • 24-uurs zorg (zware zorgbehoefte).

In gebouwen waarin sprake is van meerdere zorgvormen, kunnen verschillende combinaties ontstaan als gevolg van de benodigde omvang van de brandmeldinstallatie. Op de Obex kaart is een stroomdiagram opgenomen. Dit stroomdiagram kan als hulpmiddel dienen bij het bepalen van welke vorm van branddetectie er in een bepaalde combinatie van woonfunctie met zorg noodzakelijk is.

Infoblad Brandveiligheid bij een Woonfunctie voor zorg – Bouwbesluit 2012

De overheid beschrijft in een speciaal infoblad de achtergronden, doelstellingen en toepassing van de brandveiligheidsvoorschriften voor een woonfunctie voor zorg in het Bouwbesluit 2012. Het infoblad richt zich vooral op de eigenaar of de verhuurder van een woonfunctie voor zorg (zorgwoning/woongebouw) en op degene die zorg aanbiedt of verleent. Het infoblad is via dit linkje te downloaden.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.