Search
Close this search box.

WBDBO

De term WBDBO staat voor: Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag.

In de prestatie-eisen in het Bouwbesluit wordt ook bepaald dat de scheidingsconstructies van een brandcompartiment moeten voldoen aan een WBDBO-eis. WBDBO staat voor Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag. De WBDBO-eis is een prestatie die geleverd moet worden wanneer wordt uitgegaan van een standaardbrand. Gedurende een gestelde tijdsduur moet de bouwkundige scheidingsconstructie in staat zijn om een brand binnen de eigen grenzen te houden. Een brand mag niet overslaan naar een andere ruimte via de buitenlucht of doorslaan naar een andere ruimte in het pand.

Voor nieuwbouwsituaties is de basiseis die wordt opgelegd, een WBDBO van 60 minuten. Het Bouwbesluit geeft voor een aantal minder risicovolle situaties de mogelijkheid om af te wijken van deze prestatie-eis, door middel van een ‘reductie’ op deze eis tot 30 minuten.
 

Spiegelsymetrie

Voor het bepalen van de WBDBO gaat het Bouwbesluit uit van spiegelsymmetrieSpiegelsymmetrie is de spiegeling van het gebouw ten opzichte van de perceelgrens of, als deze aan een openbare weg, water of groen ligt, ten opzichte van de hartlijn van die weg, dat water of dat groen. Deze projectie staat los van reële bouwmogelijkheden op het terrein naast de perceelgrens.

Wijzigingen op komst aangaande WBDBO en rookwerendheid

Vanaf 1 juli 2021 worden eisen m.b.t. rookwerendheid aan het Bouwbesluit 2012 toegevoegd. In eerste instantie vrij beperkt, de eisen die doorgevoerd worden hebben betrekking op de toegangsdeuren van woonfuncties. Vanaf 1 januari 2022 treedt een nieuw stelsel omgevingsrecht in werking waarmee rookwerendheid een essentiële rol zal spelen bij het bouwen van bouwwerken. U leest er hier meer over.
 

Meer tijdens de opleiding

Wilt u meer leren over Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag, volg dan onze speciale 1-daagse opleiding.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.