Search
Close this search box.

Wet veiligheidsregio’s

De Wet Veiligheidsregio’s is een Nederlandse wet die sinds 1 oktober 2010 van toepassing is. Deze wet vervangt de Brandweerwet, de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en de Wet rampen en zware ongevallen. Deze wet bepaalt de taken van het bestuur van een veiligheidsregio, Nederland kent in totaal 25 veiligheidsregio’s. Er worden basiseisen aan de organisatie van de hulpdiensten en de kwaliteit van het personeel en het materieel gesteld.

De Wet veiligheidsregio’s geeft onder andere aan dat voor niet-bouwwerken het besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen van toepassing is. In dit besluit is de brandveiligheid geregeld in de gevallen dat er geen sprake is van een bouwwerk. Voorbeelden hiervan zijn de brandveiligheid van boten, feesttenten, braderieën, etc. Je zou kunnen stellen dat het een soort ‘Bouwbesluit’ is voor niet-bouwwerken. 

Verantwoordelijkheid : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
Uitvoering en handhaving : Gemeenten

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.