Search
Close this search box.

Volledige bewaking

Een brandmeldinstallatie uitgevoerd met volledige bewaking, zal een brand in een vroegtijdig stadium detecteren en melden. Hierdoor blijven de vluchtroutes goed bruikbaar en is een snelle ontruiming en alarmopvolging mogelijk.

Onder volledige bewaking wordt verstaan: een bewakingsomvang waarbij, behalve de noodzakelijke handbrandmelders, alle ruimten in het gehele gebouw voorzien zijn van één of meer automatische brandmelders.

Een uitzondering hierop vormen de hierna genoemde ruimten, waarin, door het niet voorhanden zijn van brandbaar materiaal en/of ontstekingsbronnen, geen of nauwelijks brand kan ontstaan.

 • Sanitaire ruimten, zoals toiletten en doucheruimten. Dit geldt niet voor gemeenschappelijke voorruimten ingericht als kleedruimten.
 • Kleedruimten < 2 m² voorzien van kledingkasten.
 • Opslagruimten met een vloeroppervlakte < 2 m².
 • Ruimte met schakel en verdeelinrichting voor zover aan alle onderstaande is voldaan:
  • De schakel- en verdeelinrichting voedt zowel direct als indirect, geen brandmeldapparatuur, brandbeveiligingsapparatuur of brandweerlift.
  • De schakel- en verdeelinrichting bevindt zich in een ruimte met een vloeroppervlakte < 2 m².
  • De schakel- en verdeelinrichting bevindt zich in een ruimte die zich over maximaal één bouwlaag uitstrekt.
  • De schakel- en verdeelinrichting bevindt zich in een ruimte waarin zich geen brandbare opslag bevindt en geen andere ontstekingsbronnen voorkomen dan de schakel- en verdeelinrichting zelf.
 • Installatietunnels en -schachten, die voor personen niet via een deur toegankelijk zijn.
 • Vries- of koelruimten met een volume van minder dan 20 m3.
 • Liftschachten, voor zover zich in de schacht geen apparatuur zoals liftmotor of schakelkast bevindt.
 • Installatietunnels en -schachten, waarin zich uitsluitend leidingen voor elektrische, werktuigbouwkundige en sanitaire installaties  bevinden en waarbij de ruimte niet betreedbaar is.
 • Ruimten onder verhoogde vloeren en boven verlaagde plafonds, voor zover aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:
  • Oppervlakte van de ruimte is niet groter dan de oppervlakte van het brandcompartiment.
  • De ruimte is niet betreedbaar.
  • Er vindt geen opslag van brandbare materialen plaats.
  • Er bevinden zich alleen leidingen voor elektrische, werktuigbouwkundige en sanitaire installaties.

Brandmeldinstallaties uitgevoerd met volledige bewaking, zullen een brand in een vroeg stadium melden. Hierdoor zijn vluchtroutes goed bruikbaar en is een snelle ontruiming en alarmopvolging mogelijk. Het is eveneens mogelijk een deel van een gebouw van volledige bewaking te voorzien, mits tussen het wel en niet bewaakte deel een brandwerende scheiding (conform het Bouwbesluit) is aangebracht. Een ruimte of gebouwdeel dat tot het te beveiligen object behoort, brandwerend (conform het Bouwbesluit) is afgescheiden en niet vanuit het beveiligde object toegankelijk is, hoeft niet te worden bewaakt. 

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.