Search
Close this search box.

Veiligheidsvluchtroute

Een veiligheidsvluchtroute wordt aangestuurd vanuit het niveau nieuwbouw (Bouwbesluit 2012) en is een gedeelte van een extra beschermde vluchtroute dat voert door een niet-besloten ruimte en aansluitend daarop door een ruimte die uitsluitend kan worden bereikt vanuit niet besloten ruimten. Door de eis dat een veiligheidsvluchtroute uitsluitend kan worden bereikt vanuit een niet-besloten ruimte, wordt gewaarborgd dat de vluchtroute door het trappenhuis is beschermd tegen het binnendringen van rook.

Als door een trappenhuis een extra beschermde vluchtroute voert én het trappenhuis alleen kan worden bereikt vanuit een niet-besloten ruimte, is in een groot aantal gevallen sprake van een veiligheidsvluchtroute.
 

Veiligheidsroute

Een veiligheidsroute wordt aangestuurd vanuit het niveau bestaande bouw (Bouwbesluit 2012). Een veiligheidsroute betreft een gedeelte van een extra beschermde vluchtroute dat voert door een niet-besloten ruimte en aansluitend daarop door een ruimte die in de vluchtrichting uitsluitend kan worden bereikt vanuit een niet besloten ruimte.

Het verschil hierbij is de ‘in de vluchtrichting’. De veiligheidsroute kan in theorie via een besloten ruimte bereikt worden als deze ruimte niet in de vluchtrichting is gelegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bergruimte, waarin geen vluchtroute begint.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.