Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ultraviolet

De UV-melder reageert op het ultraviolet spectrum van licht, dat bij een brand met vlamverschijnselen optreedt. Het werkingsprincipe van de melder berust op het ioniseren van een gas in een gasbuis (Geiger-Müller-principe). Indien er in de buis een elektrisch veld wordt aangebracht, zal onder invloed van ultraviolette straling het gas ioniseren. Hierdoor wordt het gas elektrisch geleidend, waardoor er een elektrische stroom zal lopen. Hiervan maakt men gebruik om een alarm te signaleren. 

De melder reageert op branden waar ultraviolet straling bij vrijkomt zoals bij waterstof-, magnesium-, zwavel- en ammoniakbranden. UV-vlammenmelders zijn gevoelig voor laswerkzaamheden.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.