Search
Close this search box.

Transmissieweg

Een transmissieweg is een fysieke verbinding, die voor de overdracht van informatie en/of energie dient.

Bij een brand is het van levensbelang, dat de transmissiewegen voor de aansturing van de aanwezige brandbeveiligingsinstallaties zo betrouwbaar mogelijk zijn uitgevoerd. Gedurende een bepaalde tijd na het ontstaan van een brand moeten de aanwezige personen gewaarschuwd worden en diverse installaties moeten blijven functioneren om het veilig vluchten en het beheersen
of bestrijden van een brand te garanderen. In diverse normen is de prestatie-eis van functiebehoud voor de transmissiewegen vastgelegd. De NPR 2576 geeft invulling aan de uitvoering van transmissiewegen met functiebehoud, waarmee aan de gestelde prestatie-eisen kan worden voldaan. Eisen die in de diverse normen zijn omschreven, blijven van kracht en kunnen niet worden overstemd door deze praktijkrichtlijn.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.