Zoek
Sluit dit zoekvak.

Stuurzone

Het begrip stuurzone komt in de NEN 2535 niet meer voor. In plaats hiervan wordt in het Programma van Eisen (PvE) vastgelegd of het een algemene sturing betreft of door welke detectiezones een sturing moet worden geactiveerd.

Onder een algemene sturing wordt verstaan dat de als algemeen aangemerkte sturingen worden geactiveerd indien de brandmeldcentrale in alarm komt. De stuurzone is dan het gehele object. Als in het PvE wordt aangegeven dat een beperkt aantal detectiezones een sturing moet activeren, wordt gesproken van een selectieve sturing.

In de regel worden de meeste sturingen per gebouw gestuurd. Het is mogelijk dat voor sommige sturingen een selectiviteit wordt toegepast door ze door een beperkt aantal detectiezones te laten activeren. Het nieuwe PvE geeft echter een zodanige beperking, dat een stuurzone niet kleiner zou kunnen zijn dan een detectiezone.  Zou je op groep- of melderniveau willen sturen, dan zou dit bij de toelichting omschreven moeten worden.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.