Zoek
Sluit dit zoekvak.

Scenariogroepen

Om het benodigde bluswater te bepalen, wordt in de ‘Handreiking Bluwatervoorziening en Bereikbaarheid‘, uitgegaan van scenario’s. De handreiking kent drie scenario’s:

  • Woningen
  • Utiliteitsgebouwen
  • Ongevallen met Gevaarlijke Stoffen (OGS) en Transport

Scenariogroep Woningen

Deze groep wordt verdeeld in drie bouwperioden namelijk:

  1. Nieuwbouw (woningen ontworpen en gebouwd volgens Bouwbesluit 2003 en later)
  2. Naoorlogse bouw (woningen gebouwd tussen 1945-2003)
  3. Vooroorlogse bouw ( woningen gebouwd voor 1945).

De aparte perioden brengen elk hun eigen profiel aan bluswaterbehoefte met zich mee. De drie groepen worden verder verdeeld in subgroepen. Dit zijn onder andere: woningen, rijtjeswoningen, gestapelde bouw(<

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.