Zoek
Sluit dit zoekvak.

Spiegelsymmetrie

Voor het bepalen van de WBDBO gaat het Bouwbesluit uit van spiegelsymmetrie. Spiegelsymmetrie is de spiegeling van het gebouw ten opzichte van de perceelgrens of, als deze aan een openbare weg, water of groen ligt, ten opzichte van de hartlijn van die weg, dat water of dat groen. Deze projectie staat los van reële bouwmogelijkheden op het terrein naast de perceelgrens.

Het Bouwbesluit 2012 spreekt van een identiek, doch spiegelsymmetrisch ten opzichte van de perceelgrens, gelegen gebouw. Bij een perceelgrens, die een geknikt verloop kent, dient in principe op eenzelfde wijze te worden gespiegeld, maar zullen delen van het gespiegelde gebouw ten opzichte van elkaar verschoven zijn. Identiek slaat in dit geval niet op de plattegrond van het gebouw, maar op de vorm, grootte en ligging van gevelopeningen in het gevelvlak.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.