Zoek
Sluit dit zoekvak.

Secundaire bluswatervoorziening

De bluswatervoorziening kan binnen een half uur worden opgebouwd en operationeel zijn. De brandweer beschikt over materieel en middelen om de bluswatervoorziening in stand te houden, zodat continuïteit van blussing gegarandeerd is voor tenminste vier uur. De minimale bluswatercapaciteit die uit de bluswatervoorziening te onttrekken is, bedraagt 90 kubieke meter per uur, oftewel 1500 liter per minuut. Voorbeelden zijn: een geboorde put, een blusriool of een vijver.

Secundaire bluswatervoorziening is nodig indien:

  • De capaciteit van de primaire bluswatervoorziening voor de totale inzet ontoereikend is.
  • Ter vervanging van de primaire bluswatervoorziening indien deze (tijdelijk) niet functioneert.
  • Men drinkwater onnodig voor bluswerk gebruikt; met het toepassen van een secundaire bluswatervoorziening wordt, vanuit milieuoogpunt, verspilling van schoon drinkwater voorkomen.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.