Search
Close this search box.

Ruimtebewaking

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat het niet noodzakelijk is het hele gebouw van automatische brandmelders te voorzien. Er wordt dan maar één of meerdere ruimten beveiligd. Dit heet ruimtebewaking. . Onder ruimtebewaking wordt dus verstaan dat alleen in bepaalde ruimten de noodzakelijke automatische melders zijn aangebracht.

Om een tijdige ontvluchting te kunnen garanderen, dienen ruimten waar naar één zijde kan worden gevlucht te worden voorzien van automatische melders. Dit is opgenomen in artikel 6.20 lid 5 van het Bouwbesluit 2012. Hetzelfde geldt voor ruimten waardoor men moet vluchten en alle verblijfsruimten en ruimte met een verhoog brandrisico waar men langs moet vluchten. Met het oog op schadebeperking, kan ook een bepaald deel van een gebouw (bijvoorbeeld een computerruimte) van automatische melders worden voorzien.

Verschillende doelen van ruimtebewaking

Ruimtebewaking kan de volgende doelen dienen:

  • Ruimtebewaking in relatie tot ontvluchten. 
    De beveiliging van personen die bij een eventuele brand over een ‘doodlopend stuk’ in een gebouw moeten vluchten. Door ruimten van automatische brandmelders te voorzien worden deze personen in een vroeg stadium gewaarschuwd. Zo kunnen zij nog tijdig evacueren.
  • Ruimtebewaking voor specifieke ruimten
    Schadebeperking in situaties waarbij een bepaald bouwdeel of een ruimte wordt beveiligd.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.