Zoek
Sluit dit zoekvak.

Proactie

Dit is het wegnemen van structurele oorzaken van brand.Het gaat om het beheersen van risico’s die kunnen ontstaan voor de omgeving, door bijvoorbeeld de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. De brandweer wordt in dit geval al in een vroegtijdig stadium betrokken bij nieuwe ontwikkelingen. Als bijvoorbeeld wordt nagedacht over de aanleg van een nieuwe woonwijk of een bedrijventerrein adviseert de brandweer bij het opstellen van het bestemmingsplan. Er wordt  gekeken naar belangrijke aspecten zoals de risico’s voor de omgeving, de bereikbaarheid voor de hulpdiensten, routering van gevaarlijke stoffen of er voldoende bluswater aanwezig is etc.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.