Zoek
Sluit dit zoekvak.

Preventie

Preventie omvat de zorg voor het voorkomen van directe oorzaken van brand en het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen van brand.

Preventieve maatregelen in gebouwen worden bereikt met bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. De brandweer beoordeelt onder meer of er voldoende vluchtwegen zijn en of een brand niet onbeheersbaar kan uitbreiden.

Ook organisatorische maatregelen kunnen worden aangemerkt als preventieve maatregelen. Te denken valt onder andere aan een bedrijfshulpverleningsorganisatie in een groot kantoorgebouw.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.