Search
Close this search box.

Productcertificaat

Vanuit het Bouwbesluit 2012 wordt middels normen vereist dat bouwdelen, bouwproducten, materialen, versieringen e.d. moeten voldoen aan bepaalde eisen in relatie tot brandveiligheid.

Constructieonderdelen in en door rook- en brandwerende scheidingen (pui-constructies, beglazingen, deuren en doorvoeren) dienen aan een bepaalde brandwerendheid te voldoen. Om de brandwerendheid van deze constructieonderdelen aan te tonen moet er in beginsel een productcertificaat of testrapport overlegd kunnen worden. Hieruit moet blijken dat de juiste beproevingsnorm is aangehouden, in welke vorm het product is getest en welke waarde vanuit de test is behaald. Dit geldt ook voor producten, materialen e.d. die moeten voldoen aan een bepaalde brand– en rookklasse.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.