Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ontstekingsbron

Een ontstekingsbron is een bron die voldoende energie ontwikkeld en daardoor warmte kan afgeven om het eigen materiaal en/of het omgevingsmateriaal tot ontbranding te laten brengen.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de elektrische apparatuur in Nederland voorzien moet zijn van een CE markering. Dit betekend dat het product overeenkomstig de Europese normen is geproduceerd/getest. Met aanbrengen van een CE markering op een elektrisch toestel verklaart de fabrikant of importeur dat het elektrische toestel aan deze normen voldoet. Dit impliceert dat deze apparaten brandveilig zouden moeten zijn. Gesteld moet worden dat het “gebruik” van de apparatuur bepaalt of er sprake is van een “brandgevaarlijke” situatie.  Als voorbeeld kan hierbij gedacht worden aan het niet schoonmaken van de filters in wasdrogers. Hierin kan veel stof ophoping plaatvinden die bij warmte kan gaan ontbranden.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.