Search
Close this search box.

Overdraagbaar

Een vergunning brandveilig gebruik is niet persoonsgebonden. Dit betekent dat de vergunning ook op naam van een bedrijf als rechtspersoon kan staan. In dat geval is het wel gewenst voor elk bouwwerk (of combinatie van bouwwerken) één persoon aan te wijzen, die verantwoordelijk en aanspreekbaar is voor de brandveiligheid. In dat geval dient in de vergunningsvoorwaarden een bepaling te worden opgenomen. Hierin staat dat de vergunninghouder moet opgeven (bijvoorbeeld aan de brandweer, afdeling preventie) wie belast is met de zorg voor de brandveiligheid.
Elke verandering in deze gegevens moet worden gemeld. De vergunning is dan overdraagbaar; dit voorkomt onnodig administratief werk. Zeker bij een vergunning die voor langere duur geldig is, is overdraagbaarheid wenselijk.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.