Zoek
Sluit dit zoekvak.

NEN 3011

Blusmiddelen moeten duidelijk zichtbaar worden opgehangen. Is dat niet het geval dan moeten de blusmiddelen worden aangeduid met een pictogram zoals aangegeven in de NEN 3011.

NEN 3011 beschrijft voorschriften voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes die ongevallen moeten voorkomen en die helpen ter verdduidelijking van brandbestrijding. Ook beschrijft deze norm allerlei informatie die nodig is bij het evacueren en de gevaren voor de gezondheid bij noodgevallen. Op 1 maart 2015 is de herziene norm NEN 3011 gepubliceerd. Daarmee is de norm uit 2004 vervangen. 

Over de hele wereld wordt echter steeds meer de internationale norm voor veiligheidssymbolen (ISO 7010) gehanteerd. Deze norm kente vele uitbreidingen en daarom zijn in de NEN 3011:2015 alle, voor Nederland van toepassing zijnde, symbolen beschreven. Dit zijn negen symbolen. Voor alle overige symbolen wordt verwezen naar de NEN-EN-ISO 7010.

Vluchtrouteaanduiding
De norm die pictogrammen van vluchtrouteaanduiding beschrijft, de NEN 6088, is ingegrokken door de NEN. De internationale norm voor grafische symbolen is ook in Nederland overgenomen. Dit staat beschreven de NEN-EN-ISO 7010. Europees gezien wordt er dus steeds meer een eenduidige lijn getrokken in de richtlijnen. De Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van Noodverlichting (NVFN) onderschrijft het belang van internationale harmonisatie.

De vetrouwde pictogrammen uit de NEN 6088 verdwijnen echter niet. Ze worden daarenten wél geleidelijk vervangen door de nieuwe norm op gebied van pictogrammen. Het belangrijkste verschil zit hem in feit dat het mannetje niet naar de deur rent, maar de deur al heeft bereikt en daar doorheen loopt. Een ander belangrijk verschil is de grootte van de pijl. In feite bestaat het pictogram voor de helft uit het mannetje in de deur en voor de helft uit de pijl. Juist deze extra grote pijl zorgt voor meer duidelijkheid, hetgeen heeft gezorgd voor de wereldwijde acceptatie. 

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.