Zoek
Sluit dit zoekvak.

NEN 2654-1

De NEN 2654-1 beschrijft de eisen voor het beheer, controle en onderhoud van autonomie brandmeldinstallaties in gebouwen  waarbij apparatuur en bekabeling niet wordt geïntegreerd met andere installaties. Hierbij worden brandbeveiligingsinstallaties, zoals omschreven in de NEN 2535 hoofdstuk 7 uitgezonderd. De norm is bedoeld om te worden toegepast bij het beheer, de controle en het onderhoud van de brandmeld­installatie, inclusief de aansturingen van de brandmeldcentrale (onderdeel B) naar de besturings- en doormeld­apparatuur (onderdelen G, E en J). De aangestuurde brandbeveiligingsinstallaties en overige installaties (onderdelen H, F, K en O) vallen niet binnen het toepassingsgebied van deze norm.

Medio 2018 heeft de NEN de norm 2564-1 Deel 1 Brandmeldinstallaties herzien. Een brandmeldinstallatie in een gebouw kan alleen effectief blijven functioneren wanneer de betrokken beheerder er voor zorgt dat het beheer, de controle en het onderhoud van de installatie op de juiste wijze plaatsvindt. NEN 2654-1 beschrijft de nodige aanwijzingen en eisen die in dit verband moeten worden aangehouden.

De belangrijkste aanpassingen en wijzigingen zijn:

  • Definities uit de NEN 2535 zijn verwijderd
  • De beheerderstaken zijn aangepast
  • De taken die de beheerder uitbesteed zijn beter benoemd
  • De taken van de onderhouder zijn (waar mogelijk) als prestatie-eis omschreven
  • Een model onderhoudsplan  is toegevoegd;
  • Een modelrapport van periodieke controle door de beheerder is toegevoegd;
  • Een modelrapport van onderhoud door de onderhouder is toegevoegd;
  • Er is een richtlijn opgenomen voor beheer, controle en onderhoud op afstand;
  • Er is een richtlijn opgenomen voor maatregelen bij het uitschakelen van (delen van) de brandmeldinstallatie.

Speciale cursus

Obex verzorgt een speciale halfdaagse cursus over de NEN 2654-1, waarin de wijzigingen worden uitgelegd tussen de oude norm en de nieuwe norm, welke medio 2015 is ingegaan. De cursusinformatie kunt u via deze link bereiken.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.