Zoek
Sluit dit zoekvak.

Meldergroep

Een meldergroep is een verzameling van één of meer melders, die door de brandmeldcentrale als eenheid wordt herkend en ook als eenheid door de brandmeldcentrale kan worden in- en uitgeschakeld.

Een detectiezone en een meldergroep zijn aan elkaar verwant. Dit kan tot uiting komen in de tekst van een groep die een relatie heeft met een detectiezone of een LED op het brandweerpaneel die wordt aangestuurd. De oppervlakte van een meldergroep mag nooit die van de detectiezone overtreffen. Zo wordt voorkomen dat een brandmelding in twee zones wordt gesignaleerd. Dat kan het bepalen van de plaats van een brandalarm bemoeilijken en de verkenning van het alarm vertragen.

Handbrandmelder(s), automatische melders en externe brandmelders, moeten altijd in afzonderlijke meldergroepen worden opgenomen. Om ongewenste of onechte meldingen in geval van werkzaamheden te voorkomen, kunnen de automatische melders tijdelijk uitgeschakeld worden. In geval van brand kan een brandmelding worden gegeven imiddels een handbrandmelder vanuit deze detectiezone.

Een brandmeldinstallatie kan over een voorziening beschikken om automatische melders vertraagd door te laten melden. Wanneer men tijdens het verkennen van een automatische melding een echte brand ontdekt, kan men door de dichtstbijzijnde handbrandmelder in te slaan de brandweer waarschuwen. Handbrandmelders mogen niet worden vertraagd door een doormeldvertraging inrichting van een brandmeldcentrale. Een andere reden om handbrandmelders, automatische brandmelders en externe brandmelders in aparte groepen onder te brengen, is dat de verschillende type melders verschillende sturingen zouden kunnen activeren. Een voorbeeld is het activeren van een ontruimingsalarmsignaal na het in alarm komen van een handbrandmelder, terwijl een alarm van een automatische brandmelder deze sturing niet activeert. 

Ook hoeft een handbrandmelding niet de juiste plek van de brand weer te geven. Denk hierbij aan een telefonische melding bij een receptie, waarna de receptionist de handbrandmelder activeert.  

Belangrijk: De handbrandmelder bij de receptie of portier, moet alle sturingen verrichten die door handbrandmelders in de betreffende installatie zouden worden verricht en niet alleen de sturing behorende bij de bouwlaag waartoe de receptie of portier behoort. Ook een kanaalmelder moet selectief brandbeveiligingsinstallaties aan kunnen sturen. 

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.