Zoek
Sluit dit zoekvak.

Luid alarm

Een luid alarm ontruimingsalarminstallatie, heeft tot doel alle aanwezigen in het gebouw te alarmeren zodat zij tijdig het gebouw of bouwdeel kunnen verlaten. Luid alarm installaties zijn het meest voorkomend. We  kunnen  twee typen onderscheiden.

 • Type B;
 • Type A;

Type B installatie

Dit type wordt het meest toegepast. Het is het meest eenvoudige systeem en wordt gebruikt in gebouwen met een oppervlakte tot 10.000 m2, waarbij er geen ruimten zijn waar veel mensen gelijktijdig aanwezig zullen zijn. Denk hierbij aan kantoren, scholen en industriegebouwen.

Een type B installatie bestaat uit een centrale eenheid van waar uit signaalgevers (slow-whoop signaalgevers) worden ingeschakeld. Een slow-whoop signaalgever geeft een in toon oplopend signaal, dat steeds wordt herhaald. Bij een type B installatie wordt de signaalgever doorgaans aangestuurd door de brandmeldinstallatie die tevens als ontruimingsalarmcentrale fungeert.

Schematische weergave van een ontruimingsalarm (Hertz per seconde).

Kenmerken van een type B installatie zijn:

 • De signaalgevers worden gekoppeld op de brandmeldcentrale.
 • De installatie geeft alleen een slow-whoop signaal af.
 • De voeding van de signaalgevers wordt verzorgd door de brandmeldcentrale.

Het slow-whoop signaal is om de volgende redenen gekozen als het ontruimingssignaal in Nederland:

 • Het signaal doorloopt het frequentiebereik waarvoor het menselijk oor het meest gevoelig is.
 • Door de oplopende frequentie doorsnijdt het signaal eventueel aanwezige monotone geluiden van machines en dergelijke die een monotoon alarmsignaal mogelijk zouden overstemmen.

De 0,5 sec. rust is bedoeld om de attentie voor het signaal te vergroten en tevens om paniekreacties te voorkomen die zouden kunnen ontstaan bij een doorlopend alarmsignaal.

Type A installatie

Dit type installatie wordt doorgaans toegepast in grote gebouwen met een oppervlakte van meer dan 10.000 m2 en ruimten waar veel mensen gelijktijdig aanwezig zijn. Denk hierbij aan theaters, stadions en muziektempels.De kenmerken van een type A installatie zijn:

 • De installatie wordt gekoppeld met de brandmeldinstallatie.
 • De installatie moet een combinatie signaal afgeven van het slow-whoop signaal en gesproken woord.
 • Het slow-whoop signaal en de gesproken boodschap dienen te worden opgeslagen en te worden gegenereerd in de centrale eenheid.
 • De voeding wordt gescheiden uitgevoerd ten opzichte van de brandmeldcentrale.

Deze installatie kan worden gecombineerd met een omroep- of geluidinstallatie. Het gesproken woord kan, naast het Nederlands, ook in andere talen worden herhaald. De totale cyclus van slow-whoop signaal en gesproken woord mag maximaal 60 sec. duren.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.