Zoek
Sluit dit zoekvak.

Logboek

Voor de brandbeveiligingsinstallaties is het wenselijk om een logboek bij te houden. Daarin dienen alle gegevens, handelingen en werkzaamheden worden vermeld. Ieder systeem moet over zijn eigen logboek beschikken. Als een logboek goed wordt bijgehouden, kan daarmee altijd een overzicht worden verkregen met betrekking tot het functioneren van de desbetreffende installatie. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld regelmatig terugkerende, storende invloeden worden gelokaliseerd. 

Gebouwen logboek

De gebruiker van een gebouw moet aantonen dat bij wet geëiste installaties ook daadwerkelijk worden gecontroleerd en onderhouden. In artikel 1.16 en 1.17 is deze eis vastgelegd voor installaties en bijvoorbeeld een brandwerende behandeling van een constructieonderdeel. Men kan met een gebouwenlogboek gemakkelijk en overzichtelijk aantonen dat controle en onderhoud systematisch worden uitgevoerd. Hoofdstukken in een gebouwenlogboek kunnen zijn:

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.